Study on the subsurface damage mechanism of optical quartz glass during single grain scratching

Li Ming, Xiaoguang Guo, Ruifeng Zhai, Xichun Luo, Renke Kang, Zhuji Jin, Dongming Guo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)
15 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results