Quench behavior of high-temperature superconductor (RE)Ba2Cu3Ox CORC cable

Yawei Wang, Jinxing Zheng, Zixuan Zhu, Min Zhang, Weijia Yuan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

35 Citations (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results