Privaatrechtelijke handhaving door milieuorganisaties: een grote stap voor Europa, een noodzakelijke sprong voor het milieu

Translated title of the contribution: Private enforcement by environmental NGOs: A big step for Europe, a necessary leap for the environment

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Op 14 juli beslist het Gerechtshof Den Haag op het hoger beroep in de roemruchte rechtszaak waarin Milieudefensie Shell aansprakelijk stelt voor de milieuramp in de Niger Delta. Hoewel de strijd op inhoudelijke punten open ligt, heeft het recht van de milieuorganisatie om tegen het nalaten van Shell te ageren altijd buiten kijf gestaan. De Haagse rechtbank schoof een summier aangestipt niet-ontvankelijkheidsverweer van Shell eerder opzij met verwijzing naar het collectieve actierecht voor belangenorganisaties (art. 3:305a BW). Aangezien het actierecht al decennia geleden door de Nederlandse rechtspraak en wetgever is omarmd, zal de lezer hier niet van opkijken. Over de grenzen ligt dit echter genuanceerder: anno 2015 is het privaatrechtelijke handhavingsrecht voor milieuorganisaties nog altijd geen Europees gemeengoed. Een voorstel tot invoering op Europees niveau stuitte op veel weerstand en met het recente intrekken van de reeds afgezwakte Ontwerprichtlijn ‘Toegang tot de rechter in milieuzaken,’ lijkt definitief te zijn bevestigd dat het actierecht een Europese brug te ver is.
Translated title of the contributionPrivate enforcement by environmental NGOs: A big step for Europe, a necessary leap for the environment
Original languageOther
JournalTijdschrift voor Milieu & Recht
Volume5
Publication statusPublished - 31 May 2015

Keywords

  • environmental NGOs
  • environmental regulation
  • European law

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Private enforcement by environmental NGOs: A big step for Europe, a necessary leap for the environment'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this