Uzyskiwanie ultradrobnoziarnistych struktur w metalowych przedmiotach o pierscieniowym przekroju poprzecznym

Translated title of the contribution: Getting ultrafine structures in metallic objects of annular cross-section

Andrzej Rosochowski, Lech Olejnik

Research output: Contribution to conferencePaper

Abstract

Ultra drobne ziarno i wysokie właściwości mechaniczne metalu można uzyskiwać techniką SPD także w wyrobach o określonym kształcie. Pokazano to na przykładzie przedmiotów o pierścieniowym przekroju poprzecznym, które mogą być bezpośrednio wytwarzane przez skręcanie z udziałem ciśnienia i drogą przeciskania przez kanał kątowy. Przy użyciu symulacji numerycznych porównano przeciskanie odcinków rur, które realizowano procesem stacjonarnym i nowym sposobem zakładającym przyrostowe prowadzenie procesu odkształcania. Wykazano, że przyrostowe przeciskanie pozwala uzyskać równomierny rozkład odkształcenia na grubości ścianki i umożliwia przerób odcinków rur o większej długości niż zwykła operacja ECAP.

Ultra fine grain and high mechanical properties of the metal may also obtain SPD technique in articles of a certain shape. This is shown in the example course of annular cross-section, which can be produced directly by turning with pressure by squeezing the angular channel. Using numerical simulations were compared to squeeze the pipe sections, which carried out the process of steady and incremental assuming a new way to carry out the process of deformation. It has been shown that allows for incremental forcing uniformity of deformation on the thickness and allows the throughput of pipe of greater length than the normal operation of the ECAP.
Translated title of the contributionGetting ultrafine structures in metallic objects of annular cross-section
Original languageOther
Pages133-140
Number of pages8
Publication statusPublished - 2011
EventPhysical and Mathematical Modelling of Metal Forming Processes FIMM'11 - Jabłonna k/Warszawy, Poland
Duration: 19 May 201121 May 2011

Conference

ConferencePhysical and Mathematical Modelling of Metal Forming Processes FIMM'11
Country/TerritoryPoland
CityJabłonna k/Warszawy
Period19/05/1121/05/11

Keywords

  • ultrafine structures
  • annular cross-section
  • metallic objects

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Getting ultrafine structures in metallic objects of annular cross-section'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this