Fabrication, characterization and applications of flexible vertical InGaN micro-light emitting diode arrays

Pengfei Tian, Jonathan J. D. McKendry, Erdan Gu, Zhizhong Chen, Yongjian Sun, Guoyi Zhang, Martin D. Dawson, Ran Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

54 Citations (Scopus)
138 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Fabrication, characterization and applications of flexible vertical InGaN micro-light emitting diode arrays'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering