Dual-frequency terahertz emission from splitting filaments induced by lens tilting in air

Zhelin Zhang, Yanping Chen, Liu Yang, Xiaohui Yuan, Feng Liu, Min Chen, Jianqiu Xu, Zhengming Sheng, Jie Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)
83 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Dual-frequency terahertz emission from splitting filaments induced by lens tilting in air'. Together they form a unique fingerprint.