Development of a 1-THz fourth-harmonic gyrotron

Chao-Hai Du, Fan-Hong Li, Zi-Chao Gao, Si-Qi Li, Pu-Kun Liu, Liang Zhang, Adrain W. Cross

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution book

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of a 1-THz fourth-harmonic gyrotron'. Together they form a unique fingerprint.

Physics