Design of a metamaterial cavity for harmonic terahertz gyrotrons

Zi-Wen Zhang, Chao-Hai Du, Fan-Hong Li, Juan-Feng Zhu, Pu-Kun Liu, Liang Zhang, Wenlong He, HuaBi Yin, Kevin Ronald, Alan D.R. Phelps, Adrian W. Cross

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

5 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Design of a metamaterial cavity for harmonic terahertz gyrotrons'. Together they form a unique fingerprint.