Com-pàirteachadh phàrant gus taic a thoirt dha ionnsachadh (cànain) - ionnsachadh bho sgrùdadh "Gàidhlig a thoirt dhachaidh"

Translated title of the contribution: Parental engagement and involvement in supporting (language) learning: lessons from the "bringing Gaelic home" study

Ingeborg Birnie, Kerrie Kennedy

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Downloads (Pure)

Abstract

Tha am pàipear seo air co-dhùnaidhean pròiseact rannsachaidh stèidhichte ann am bun-sgoil a bha a’ cleachdadh modhan measgaichte a bheachdachadh. Bha an rannsachadh airson buaidh aig dùnadh sgoiltean air sgàth ‘s a’ ghalair lèir-sgoilte Covid-19 agus na h-amannan ionnsachadh dachaigh air togail cànain ann an cloinn ann am bun-sgoile anns a’ chiad bliadhnaichean den bun-sgoile a sgrùdadh. A’ cleachdadh dàta a chaidh a chruinneachadh tro shuirbhidhean phàrantan is thidsearan, còmhla ri fiosrachadh bho sgùdadh agus measaidhean sa chlas agus còmhraidhean leis na sgoilearan fhèin, bha toraidhean an rannsachadh seo a’ sealltainn nach robh mòran chothroman aig a’ mhòr-chuid de cloinne Gàidhlig a chleachdadh san dachaigh ro agus aig àm dùnadh sgoiltean, ach gun tug stuthan ionnsachaidh air-loidhne, stuthan lèir-chlaistinneach (gu sònraichte an fheadhainn a rinn an tidsear) agus gèamaichean air-loidhne cothroman don cloinne a’ cumail leis ionnsachadh (cànain) agus a’ cruthachadh cothroman a’ Gàidhlig a thoirt a-steach don dachaigh ann an dòigh a bha cuideachail don luchd-cùraim le a bhith a’ faighinn seachad air an iomagainean a thaobh obair-dachaigh tro mheadhan na Gàidhlig agus iad a’ faireachdainn gu bheil iad nam pàirt de phròiseas ionnsachaigh an cuid cloinne.
Translated title of the contributionParental engagement and involvement in supporting (language) learning: lessons from the "bringing Gaelic home" study
Original languageOther
Pages (from-to)52-68
Number of pages18
JournalEducation in the North
Volume30
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 7 Sept 2023

Keywords

  • Gaelic
  • Gaelic medium education
  • minority language education
  • parental engagement

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Parental engagement and involvement in supporting (language) learning: lessons from the "bringing Gaelic home" study'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this