A mechanical model of the cornea considering the crimping morphology of collagen fibrils

Xiaoyu Liu, Lizhen Wang, Jing Ji, Wei Yao, Wei Wei, Jie Fan, Shailesh Joshi, Deyu Li, Yubo Fan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A mechanical model of the cornea considering the crimping morphology of collagen fibrils'. Together they form a unique fingerprint.