A dynamic neighborhood learning-based gravitational search algorithm

Aizhu Zhang, Genyun Sun, Jinchang Ren, Xiaodong Li, Zhenjie Wang, Xiuping Jia

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

60 Citations (Scopus)
110 Downloads (Pure)

Search results

  • Genyun Sun

    Jinchang Ren (Host)

    Dec 2016Dec 2017

    Activity: Hosting a visitor typesHosting an academic visitor